A tribute to Prophet Muhammad’s (pbuh) granddaughter Zainab (s.a.)

z

صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است
احترام عشق هم از احترام زینب است

شهر بی میخانه و ساقی نباشد شهر عشق
نشئگان عشق را مستی زجام زینب است

فرش را تا عرش پیمودن نه کار هر کسی است
این مسافت هر چه باشد زیر گام زینب است

کیست زینب علم اول علم آخر پیش اوست
متن عاشورا مدون با پیام زینب است

کیست زینب در صواب شاهدان حق شریک
ثبت در اسناد عاشورا سهام زینب است

عشق یعنی سر فرازی سر شکستن پیش یار
شیوه از سر گذشتن در مرام زینب است

دستهایش بسته سر بشکسته مغرد چو شیر
وحشت حکام جور از انتقام زینب است

بغض زینب در گلو یعنی مهیب انفجار
انفجار نسلها با اهتمام زینب است

می زند فریاد فریادی که حیدر گونه است
ازدحام اهل کوفه از کلام زینب است

داوری بنگر که در بیدادگاه شهر شام
با حسین همدست گشتن اتهام زینب است

مشت را کرده گره با هیبت و احساس گفت
این حسین فرماده عالم امام زینب است

گرچه جایز نیست از بهر زنان امر جهاد
چادرو پوشش نمادی از قیام زینب است

افتخار سید خوش زاد می دانی ز چیست
افتخار او همین بس که غلام زینب است

گرچه بین بانوان زهرا مقام اول است
بعد زهرا رتبه برتر مقام زینب است

Comments

comments

Latest Comments
 1. Sarah Khan
  -
 2. ray ban 3445 replacement lenses
  -
 3. oakley twenty polarized sunglasses
  -
 4. nike free tr fit 3 leopard print uk
  -