Malala -by Dr. Zulfiqar Ali


Munafaqo , ‘Mujahido’
Malala se hai Mali tukk
Zahr tum ne jo Boyya

Tum ko kuch nahiN Maalom
Kaya hai tumm NaeN KKhoya
Jiss kay naam lewa ho
Uss ne ye tha kab kaha?

Zulm tumhare dekh kar
Shatan bhi panah mange
Tum se
Itejaa mange
Tum se wo ye
Phir Kahe

Munafiqo, Mujahido

Itna zulm na karo,
Mujh ko bhi aye sharm
Jiss ka naam
lete ho
Uss ka kuch tto ho Bharam.

Khuda jo mujh se poochay tto
Us ko main ye Phir kahooN
“MaiN na tha kaya Sacha?
Tumm ne Ye jo tha
Kia Inn ne jo ye phir
Kia Tum tto jantte ho sab

MaiN ne Ye
NahiN kiya
Ke bachiyooN ko maar dooN
QabrooN pe Bomb rakhooN
SipahyooN ki jaan looN
MaiN ne ye nahiN kiya
Ba Khudaa NahiN
Kiya BA KHUDA NAHIN KIYA

Dr. Zulfiqar Ali

Comments

comments

Latest Comments
  1. Tanveer Akhtar
    -